Jak pomóc i mieć fotografię

Zdjęcie przekazane przez artystów-fotografików (z kolekcjonerskiej serii sygnowanych 20 odbitek jednej fotografii) można otrzymać przekazując na rzecz Hospicjum dla dzieci im. Księdza Tischnera kwotę darowizny w wysokości 2000 zł