Jak pomóc i mieć fotografię

Zdjęcia przekazane przez artystów-fotografików (kolekcjonerska seria sygnowanych 20 odbitek jednej fotografii) można otrzymać na dwa sposoby.

a) Przekazać na rzecz Hospicjum dla dzieci im. Księdza Tischnera kwotę odpowiadającą wartości 20 cegiełek (tj 20 x100 zł). Wpłat można dokonywać od 2 kwietnia 2019 r.

b) Dokonać wpłaty kwoty odpowiadającej wartości jednej lub kilku cegiełek (każda cegiełka ma wartość 100 zł) i wybrać w zakładce Wpłata i wybór fotografii fotografię, którą chciałoby się otrzymać w drodze losowania. Po dokonaniu wpłaty otrzymuje się informację o numerze zdjęcia i numerze cegiełki. Do każdej fotografii przyporządkowane jest 20 ponumerowanych cegiełek i w drodze losowania wybierana jest osoba, która ją otrzyma –darczyńca jednej lub kilku cegiełek. Nabywając więcej cegiełek zwiększamy szanse na wylosowanie fotografii. Loteria ta rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r.

 

 Oferta dla firm

Firma, która wpłaci na rzecz Hospicjum kwotę odpowiadającą 20 cegiełkom i dokona profesonalnej oprawy w Fundacji LABLAB może zostać partnerem projektu pod warunkiem eksponowania fotografii w ogólnodostępnym miejscu w firmie do 23 czerwca 2019.